Privacy en toestemming

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe, Europese regels voor de privacy: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De school streeft ernaar om zeer zorgvuldig met de privacy om te gaan.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de Kievietschool.

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.

Het uitwisselen van gegevens met externe partijen is soms ook nodig. Met welke partijen wij dat uitwisselen staat vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal op het ouderportaal (Social Schools), de nieuwsbrief, de schoolgids, de schoolwebsite, folders en flyers ter promotie van de school en sociale media accounts. Ook vragen wij u toestemming voor het delen van uw contactgegevens met andere ouders en of uw kind(eren) gebruik mag maken van online diensten t.b.v. onderwijsdoeleinden. Deze toestemming kan altijd gewijzigd worden in de Social Schools App en u wordt jaarlijks door de groepsleerkracht eraan herinnerd om de toestemmingen te controleren.

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto's en video's binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto's/video's die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Informatie nieuwe ouders

De Kievietschool is een kleine basisschool van circa 200 leerlingen. Doordat de school zo kleinschalig is, kan de sfeer onder kinderen, ouders en leerkrachten als zeer gemoedelijk of zelfs familiair omschreven worden. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Klaar voor de wereld
Neem contact op met de Kievietschool