Aanmeldformulier


Klik op onderstaande link om het aanmeldformulier te openen.

Stichting Kievietschool - Aanmeldformulier.docx


Fase 1 – aanmelding:

  • wij ontvangen graag dit aanmeldformulier per e-mail via directeurbestuurder@kievietschool.nl;
  • en na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail waarbij ook terugkoppeling wordt gegeven over de beschikbare onderwijsplaatsen.

 Fase 2 – intake:

  • onze directeur bestuurder neemt contact met u op voor het maken van een afspraak met betrekking tot de eerst volgende beschikbare intakegesprekken;
  • en na het intakegesprek verwachten we vanuit de ouder(s)/verzorger(s) een terugkoppeling per e-mail via onze kwaliteitscoördinator (s.hee@kievietschool.nl) over het vervolg van de aanmeldprocedure.

 Fase 3 – inschrijving*:

  • na afronding van fase 1 en fase 2 wordt uw kind uitgenodigd door de groepsleerkracht voor minimaal 3 tot maximaal 5 wendagen;
  • gedurende de wendagen neemt onze kwaliteitscoördinator contact op met de school van herkomst;
  • en nadien volgt een evaluatiegesprek wendagen met ouder(s)/verzorger(s) en kwaliteitscoördinator over de eventuele definitieve plaatsing/inschrijving.

 

*: fase 3 is enkel voor zij-instroom vanaf groep 2. Kleuterinstroom tot en met groep 1 wordt definitief ingeschreven na fase 2.

Het volledige aannamebeleid vindt u op onze website: www.kievietschool.nl 

Informatie nieuwe ouders

De Kievietschool is een kleine basisschool van circa 200 leerlingen. Doordat de school zo kleinschalig is, kan de sfeer onder kinderen, ouders en leerkrachten als zeer gemoedelijk of zelfs familiair omschreven worden. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Klaar voor de wereld
Neem contact op met de Kievietschool