Medezeggenschapsraad van de Kievietschool

Onze school heeft een medezeggenschapsraad, waarin personeelsleden en ouders samen het beleid van de school bespreken. Zij werkt in samenwerking met de directie en het schoolbestuur mee aan zaken als beleidswijzigingen en het schoolplan. Deze raad informeert ouders middels het openbaar maken van een verslag van de vergadering in de nieuwsbrief (na vaststelling in de eerstvolgende vergadering).

Het reglement van de medezeggenschapsraad vindt u hier (link).
U kunt de MR bereiken door een mail te sturen naar mr@kievietschool.nl
 
Juf Lisanne - Leerkrachtgeleding
Juf Mieke - Leerkrachtengeleding
Helene Trip - Oudergeleding
Alberta Thiadens - Oudergeleding

Informatie nieuwe ouders

De Kievietschool is een kleine basisschool van circa 200 leerlingen. Doordat de school zo kleinschalig is, kan de sfeer onder kinderen, ouders en leerkrachten als zeer gemoedelijk of zelfs familiair omschreven worden. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Klaar voor de wereld
Neem contact op met de Kievietschool