Geschiedenis

Geschiedenis van de Kievietschool
De geschiedenis van de Kievietschool gaat terug tot 1918, toen bij de oprichting van de Wassenaarse Schoolvereniging Kievietschool het eerste klasje werd ondergebracht in het oude tolhuis, de portierswoning van landgoed Groot Haesebroeck.

Aan het begin van de vorige eeuw werden in Wassenaar een groot aantal landgoederen door exploitatiemaatschappijen opgekocht en bebouwd. Wassenaar bleek immers door haar rijke natuur, gunstig belastingklimaat en ligging een aantrekkelijke woonplaats. Op deze manier ontstond ook Park de Kieviet. Onder de bewoners van Park de Kieviet ontstond meer en meer de behoefte aan onderwijs op een kwalitatief hoog niveau; en zo ontstonden er plannen voor de oprichting van een school. Op 21 september 1918 werd de Wassenaarse Schoolvereniging opgericht in de voormalige portierswoning van het landgoed Groot-Haesebroeck. De Kievietschool ging met acht leerlingen van start, op de hoek van de Buurtweg en de Willem III-laan. Het aantal leerlingen nam gestaag toe, zodat het gebouwtje in 1920 al te klein was.

In de loop der jaren werden, door deze groei, meerdere verbouwingen uitgevoerd. Vandaag de dag is de school een moderne en goed geoutilleerde school voor 180 leerlingen, met behoud van de huiselijke, gemoedelijke en warme sfeer in het bijna 100-jarige karakteristieke pand.

Op het gebied van visie en pedagogische beleid was en is de Kievietschool nog steeds vooruitstrevend. Vakken zoals gymnastiek, handvaardigheid en schoolzwemmen waren in de jaren twintig van de vorige eeuw al onderdeel van het lesrooster. Dit in tegenstelling tot wat bij andere scholen gebruikelijk was. Omdat de Kievietschool deze vakken, inclusief muziek, ook nu belangrijk acht voor de ontwikkeling van een kind, worden deze allemaal door vakleerkrachten onderricht.

Ook op het gebied van dramatische expressie was de Kievietschool vernieuwend. Eind jaren zestig was de Kievietschool één van de eerste scholen die dit vak invoerde. Ook tegenwoordig staat creativiteit nog hoog in het vaandel. Drama is niet alleen een opzichzelfstaand vak, maar tijdens de weekopeningen op maandagochtenden kunnen alle kinderen vanaf jongs af aan een optreden in het openbaar oefenen. Dit gebeurt door met de klas een toneelstukje op te voeren of voor de hele groep (alle kinderen, leerkrachten, ouders) te mogen vertellen over zijn of haar bijzondere prestaties. Daarnaast is het met de hele school toezingen van de jarige(n) een wekelijks terugkerend programmapunt.

Nog voordat de overheid in 1992 de scholen stimuleerde meer aandacht te geven aan het individuele kind, richtte de Kievietschool haar onderwijs in op de individuele leerling. Hierbij gaat niet alleen de aandacht uit naar kinderen met leer – en of gedragsproblemen. Ook de kinderen die naar verhouding veel minder moeite hebben met leren, krijgen extra aandacht, onder andere in de vorm van leerstof die hun blijft stimuleren.

De Kievietschool bloeit door de grote betrokkenheid van de ouders. Dankzij hun inzet en hulp kunnen allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten.  georganiseerd worden. 

Informatie nieuwe ouders

De Kievietschool is een kleine basisschool van circa 200 leerlingen. Doordat de school zo kleinschalig is, kan de sfeer onder kinderen, ouders en leerkrachten als zeer gemoedelijk of zelfs familiair omschreven worden. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.

Klaar voor de wereld
Neem contact op met de Kievietschool